Chytat & Fotit

Kanada

Muškaření Kanada 2014 lov lososů v BC

Rok 2014 byl z hlediska stavu vody v Britské Kolumbii celkem smolný. Koncem léta a celý podzim vydatně pršelo a většina řek měla vysoký nadstav. Nám se ale podařilo trefit do 14 dnů, kdy …

samec lososa Chummuškařova snídaněúdolí řeky s horami

Muškaření, lov lososů pink - Kanada 2013

Liché roky jsou v Britské Kolumbii (B. C. ) význačné tahem lososů Pink (Oncorhynchus gorbuscha) přezdívaných také podle výrazného hrbu metamorfovaných samců Humpy (hrbáč). Většina ryb …

siven dolly vardenřeka Harrisonsamice lososa Pink